Idioms, and, Proverbs, in English, thành ngữ-tục ngữ tiếng anh
 • Blood is thicker than water
 • Một giọt máu đào hơn ao nước lã
 • Make hay while the sun shines
  Việc hôm nay chớ để ngày mai
 • An eye for an eye, a tooth for a tooth
  Gậy ông đập lưng ông / ăn miếng trả miếng
 • A clean hand wants no washing
  Cây ngay không sợ chết đứng
 • Neck or nothing
  Không vào hang cọp sao bắt được cọp con
 • Laughter is the best medicine
  Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ
 • We reap as we sow
  Bụng làm, dạ chịu/Gieo gió gặp bão
 • Speech is silver, but silence is golden
  Lời nói là bạc, im lặng là vàng
 • Lucky at cards, unlucky in love
  Đen tình, đỏ bạc
 • Stronger by rice, daring by money
  Mạnh vì gạo, bạo vì tiền
 • Fire proves gold, adversity proves men
  Lửa thử vàng, gian nan thử sức
 • Empty vessels make most sound
  Thùng rỗng kêu to
 • Words are but Wind
  Lời nói gió bay
 • A flow will have an ebb
  Sông có khúc, người có lúc
 • It is the first step that counts
  Vạn sự khởi đầu nan