Sports

Find Us On Facebook

Business

200 Truyện ngắn tiếng anh

Dinh Van Anh | 1/14/16 | , ,
200 Truyện ngắn tiếng anh
101. Do the Laundry 102. A Drunk Pilot 103. A Free Breakfast for Everyone 104. Make...

Learn English with Jennifer - Greetings - Lesson 1

Dinh Van Anh | 6/01/2015 |
Learn English with Jennifer - Greetings - Lesson 1 New series of lessons for BEGINNERS. Learn English with Jennifer and her friend, Natasha About...

Lesson 6 - Introducing Yourself - Learn English with Jennifer

Dinh Van Anh | 6/01/2015 |
Lesson 6 - Introducing Yourself - Learn English with Jennifer

Lesson 1: Common Mistakes in English - Advise/Recommend/Suggest

Dinh Van Anh | 5/25/2015 | , ,
Lesson 1: Common Mistakes in English - Advise/Recommend/Suggest In this lesson she addresses three verbs that often cause confusion: advise, recommend, and suggest....

Lesson 4a - L - English Pronunciation

Dinh Van Anh | 5/25/2015 |
Lesson 4a - L - English Pronunciation Topic: /l/ in the initial position. Level: All levels, though some vocabulary in the explanations an...

3 Step To "Overcome" When You Tired and Depleted - Marshall Goldsmith

Dinh Van Anh | 5/07/2015 |
no image Do I see the themes from Triggers elsewhere in thought leadership? Yes, I do. There’s a lot of exciting new research being done in the are...

Những ca khúc tiếng Anh đi sâu vào lòng người !

Dinh Van Anh | 5/05/2015 | ,
Những ca khúc tiếng Anh đi sâu vào lòng người ! Â m nhạc làm cho tâm hồn chúng ta lắng đọng, nhẹ nhàng, yêu đời và cảm thấy thoải mái hơn. Nó cũng ...

Phiên âm chuẩn trong tiếng Anh

Dinh Van Anh | 5/09/2014 |
no image Các bạn vào trang này, click vào từng phiên âm để đọc, chuẩn thế giới: http://www.oupchina.com.hk/dict/phonetic/home.html hoặc http://www...

Tạo môi trường luyện nghe nói tiếng Anh cho bản thân

Dinh Van Anh | 5/08/2014 |
Tạo môi trường luyện nghe nói tiếng Anh cho bản thân Vấn đề khó khăn nhất cho nguời học tiếng Anh đó là nỗi sợ hãi của chính họ khi học ngôn ngữ này. Họ ...